Brodová Gabriela / Gabrodka

Brodová Gabriela / Gabrodka

Trenérka týmu

Telefon: 

E-mail: gabrodka@centrum.cz